رادیو وایرلس میکروتیک مدل QRT5 _ RB911G-5HPnD-QRT ا QRT5 _RB911G-5HPnD-QRT 5GHz AP/Backbone/CPE

ریال102,000,000

رادیو وایرلس میکروتیک مدل QRT5 _ RB911G-5HPnD-QRT ا QRT5 _RB911G-5HPnD-QRT 5GHz AP/Backbone/CPE