روتر و اکسس پوینت بی‌سیم میکروتیک مدل hAP ax lite Microtik L41G-2axD ا hAP ax lite Microtik L41G-2axD

ریال36,400,000

روتر و اکسس پوینت بی‌سیم میکروتیک مدل hAP ax lite Microtik L41G-2axD ا hAP ax lite Microtik L41G-2axD