کابل شبکه نگزنس تست فلوک چنل -CAT6 UTP

ریال125,000

کابل شبکه نگزنس تست فلوک چنل -CAT6 UTP